התמחויות

צנרת CARBON STEEL גז טבעי

3

 

צנרת CARBON STEEL גז טבעי

צנרת CS משמשת בתחום נרחב של נושאים בתעשייה ובעיקר להובלת גזים ונוזלים בלחצים גבוהים בכל הקטרים, כולל ביצוע בדיקות אל הרס ואישור ריתוכים וחיבורים.