Quality

 

בטיחות

החברה מקצה ממונה בטיחות מוסמך מטעמה להערכת סיכונים ראשונית ובמקרה הצורך ממונה בטיחות צמוד לאתר אשר מעריך את אופי העבודה והסיכונים הכרוכים בה ומשתף בממצאים את העובדים כולם על מנת לבצע עבודה בטוחה ואיכותית.

 

בקרת איכות QAQC

בלסיכו צנרת תהליכית בע"מ תחום האיכות הינו חלק בלתי נפרד מתהליך העבודה "בצע זאת נכון בפעם הראשונה " אנו מאמינים שתכנון מקדים למשימה מביא לשלמות.

 

תיקי מסירה ללקוח

לקוח מקבל תיק מוצר על פי דרישה, ניירת זו מוגשת ללקוח כתיק מוצר סופי.

 

ריתוכים

לסיכו צנרת תהליכית בע"מ מעסיקה מהנדס ריתוך במשרה מלאה. כמו כן, ברשותינו פרוצדורות ריתוך ורתכים מוסמכים לכל סוגי הריתוך והחומרים.

הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018